ความเสื่อมอำนาจของอาณาจักรสุโขทัย

Posted by admin

- อธิบายถึงการเสื่อมอำนาจของอาณาจักรสุโขทัย
\
- อธิบายถึงการสร้างบ้านเมืองของอาณาจักรต่างๆ ที่ไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจสุโขทัยหลังจากหมดยุคสมัยของพ่อขุนรามคำแหง
\
- อธิบายถึงลักษณะของการเปลี่ยนการปกครอง การทหาร เศรษฐกิจ ความสามัคคี ซึ่งเป็นสาเหตุของการเสื่อมอำนาจของสุโขทัย
\
(ครูป๋อง-ครูโฮม 03-04/02/03)

Materials: 
NULL

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.