การกำเนิดภาษาไทยในสมัยสุโขทัย

Posted by admin

- อธิบายความเป็นมาของภาษาไทย
\
- อธิบายการเกิดและการเปลี่ยนแปลงของภาษาจากโบราณถึงปัจจุบัน
\
- อธิบายความแตกต่างของภาษาตามท้องถิ่นหรือภาษาถิ่น
\
(ครูป๋อง-ครูโฮม 30-31/01/03)

Materials: 
รูปภาพศิลาจารึก, รูปภาพตัวอักษรเปรียบเทียบตัวอักษรสุโขทัยกับตัวอักษรล้านนา, ขอม, อีสาน

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.