แหล่งอารยธรรมอยู่ที่ไหน แนะนำแหล่งชุมชนเดิมของคนสยาม

Posted by admin

คุยถึงประเทศไทย นักเรียนรู้จักแม่น้ำอะไรบ้าง และคุยถึงแหล่งอารยธรรม หรือคนสยามเมื่อก่อนชอบอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำ มนุษย์ทั่วโลกก็ชอบอยู่อาศัยริมน้ำ ดูในเอกสารเพิ่มเติม
\

\
พูดถึงมณฑลยูนาน และกวางสีของจีน คนอพยพลงมาเรื่อยๆ จนกระทั่งถึงดินแดนบริเวณลุ่มน้ำ (แจ็กกี้ 18/11/02)

Materials: 
วาดรูปบริเวณตอนเหนือของไทย ในบริเวณที่ติดกับจีน วาดรูปแม่น้ำบนกระดาน

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.