ตลาดอาหาร

Posted by admin

1. บอกแหล่งซื้ออาหารสดและอาหารสำเร็จรูปที่สะอาดและสะดวกในกรุงเทพฯ เช่น
\
- ตลาด อตก.
\
- ตลาดสามย่าน
\
2. แนะนำวิธีการเลือกร้านในการเลือกซื้ออาหาร โดยสังเกตจาก
\
- สัญลักษณ์ธงฟ้า
\
- สัญลักษณ์เปิดพิสดาร

Materials: 
เพื่อให้ทราบอาหารสดและอาหารสำเร็จรูปที่สะอาด

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.