ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู แม่ธรณี

Posted by admin

พูดถึงแม่ธรณี คือใคร (ภรรยาพระนารายณ์ ภรรยาเกิดทะเลาะกัน พระนารายณ์ ยกคงคาให้กับพระศิวะ ยกสุรัสวดีให้พระพรหม ลักษมีเอาไว้เอง พระแม่ธรณีหนีไปอยู่ป่าคนเดียว) พูดคุยเรื่องแม่ธรณี ตอนพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้แล้วมีมารมาผจญ พระพุทธเจ้าอธิษฐานแล้วเอามือแตะธรณีแล้วพูดว่า ถ้าตนมีบุญบารมีที่ทำมา พระแม่ธรณีจึงโผล่จากพื้นดินมาทำให้น้ำท่วมมารตายหมด ทางศาสนาพุทธมีการกล่าวถึงพระแม่ธรณี
\
พูดถึงคนไทยกับการนับถือพระแม่ธรณี เช่น จะทำอะไรไม่ดี ต้องขอโทษก่อน เช่น การปัสสาวะ จะปลูกข้าวก็ไหว้ให้ปลูกพืชได้ผลดี ทำบุญก็มีการกรวดน้ำ ลงพื้นธรณี (20/1/2003 ครูชิ+ครูแจง)

Materials: 
รูปในวัด จะมีรูปแม่ธรณี บีบมวยผม

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.