ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู (ตามคติคนไทย)

Posted by admin

พูดคุยถึงความเชื่อตามคติคนไทยกับเทวดา พระอิศวร พระวิษณุ พระพหม พระอินทร์ หรือประสบการณ์ของครู กับ คำสอนที่พ่อแม่สอนเกี่ยวกับเทวดาต่างๆ พูดถึงพิธีทางศาสนาของไทยที่เกี่ยวข้องกับเทพของฮินดู เช่น พิธีโล้ชิงช้า แรกนาขวัญ ทำขวัญเด็ก โกนจุก โกนผมไฟ แต่งงานใช้น้ำสังข์ ฯลฯ (14/1/2003 ครูชิ+แจง)

Materials: 
รูปเทวดาของไทย ที่ตรงกับฮินดู(ภาพที่ฝาผนังวัด)1.ศิวะ คือ พระอิศวร 2. นารายณ์ คือ พระวิษณุ 3.พระพรหม คือ พระพรหม 4. พระอินทร์

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.