ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู(แม่อุมา วัดแขกที่สีลม)

Posted by admin

พูดถึงเทพที่ตนฮินดูให้ความสำคัญอีกองค์ คือ พระแม่อุมา มี 3 ภาค แม่อุมา ทุรคา กาลี (ข้อมูล ศ.36) พูดถึงประสบการณ์ที่ครูเคยพบเคยเห็น เคยรู้ เกี่ยวกับวัดแขกที่สีลม เช่น พิธีบูชาพระแม่อุมา ประมาณ เดือน ก.ย ,ต.ค จะมีคนที่นับถือใส่โจงกระเบนสีขาว แบบพราหมณ์ ไม่ใส่เสื้อ แล้วเอา เหล็กแหลมแทงผิวหนัง บริเวณหน้าและหลัง (15/1/2003 ครูชิ+แจง)

Materials: 
รูป

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.