คำแสลง เกี่ยวกับ "หมา"

Posted by admin

เล่าเรื่องและโยงเข้าสู่คำว่า "หมาหยอกไก่, หมาเห็นเครื่องบิน,หมาจนตรอก
\
1. หมาหยอกไก่ หมายถึง ผู้ชายที่จีบผู้หญิงแบบทีเล่นทีจริง ได้ก็เอาไม่ได้ก็ไม่เป็นไร (หวังเผื่อได้)
\
2. หมาเห็นเครื่องบิน หมายถึง ผู้ชายที่ชอบผู้หญิงที่มีฐานะรวยกว่า และต่างกันมาก ยากที่จะเป็นไปได้
\
3. หมาจนตรอก หมายถึง หนีไม่ได้ ไม่มีทางเลือก สู้ก็ตายไม่สู้ก็ตาย ดังนั้น สู้ดีกว่า(18/02/02 ครูหน่อย + ครูเล็ก)

Materials: 
เพื่อให้รู้และเข้าใจในความหมายของคำ

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.