ขึ้นครู ทำการบ้าน ฝ่าไฟแดง

Posted by admin

ขึ้นครู หมายถึงทำพิธีคำนับครูที่ประสาทวิชาให้เมื่อแรกเรียนความหมายที่สองคือผู้ชายที่นอนกับผู้หญิงครั้งแรกและผู้หญิงนั้นเป็นคนที่มีประสบการณ์ในทางเพศมาก่อนเป็นคนสอนวิธีให้
\
ทำการบ้านหมายถึงงานที่ครูมอบหมายให้นักเรียนไปทำที่บ้าน
\
ฝ่าไฟแดงหมายถึงการขับรถฝ่าสัญญาณไฟ

Materials: 
เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักคำและการใช้คำslang ให้ถูกต้องเหมาะกับกาละเทศะเพราะเป็นคำไม่สุภาพ

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.