อวัยวะที่เหมือนกันแต่ใช้ประโยชน์ต่างกัน

Posted by admin

ครูจะใช้คำศัพท์จำพวกนี้มาเสนอ แล้วอธิบาย
\
หัว คือ สมอง มีคำต่างๆ เช่น หัวดี หัวแหลม หัวไว หัวขี้เลื่อย
\
ตา มีคำต่างๆ เช่น ตาต่ำ ตาสูง ตาลอย
\
มือ มือไม่พายเอาเท้าราน้ำ มือหนัก มือเบา
\
จมูก จมูกไว จมูกยาว
\
ปาก ปากดี ปากไว ปากหนัก
\
ไหล่ ยักไหล่
\
นม นมจากเต้า
\
ครูจะนำเสนอ อวัยวะที่มีอะไรต่าง ๆ ไม่เท่ากัน พร้อมยกตัวอย่าง หรืออวัยวะที่มี 2 แต่ใช้ประโยชน์ไม่เหมือนกัน (25/02/02 ครูโฮม + ครูเอ๋)

Materials: 
เพื่อเรียนรู้ถึงการเปรียบเทียบอวัยวะแต่ละอย่างใช้อย่างไร หรือ มีคำที่เกี่ยวกับอวัยวะอย่างไร

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.