อาหารการกินในเมืองไทย

Posted by admin

1. เสนอวิธีทำน้ำผักหรืออาหารอย่างอื่นที่ทำได้ง่ายและมีคุณค่าทางอาหาร 2.คุณค่าทางอาหาร(สารอาหาร) ที่มีคนคำนึงถึงมากขึ้น 3. เล่าถึงอาหารไทยสมัยก่อนหรือของคนต่างจังหวัดเปรียบเทียบกับคนกรุงเทพฯ และคนสมัยนี้

Materials: 
เพื่อให้ผู้ฟังทราบถึงอาหารการกินของคนไทยสมัยก่อนกับสมัยนี้ และอาหารของคนกรุงเทพฯกับคนบ้านนอก

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.