ผักต่างๆในอาหารไทย

Posted by admin

นำผักต่างๆที่ใช้ทำอาหารที่นักเรียนรู้จัก เช่น ต้มยำ แกงเผ็ด ฯลฯ มาไห้นักเรียนดู ให้ดมกลิ่นผักบางอย่าง ที่ใช้แต่งกลิ่นอาหาร--อุปกรณ์ ผักสดชนิดต่างๆ จากตลาด

Materials: 
เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักและได้เห็นผักในสภาพที่สมบรูณ์ก่อนทำอาหาร

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.