ภาษาท่าทาง

Posted by admin

ครูแสดงท่าทางที่มีความหมายแทนคำพูดซึ่งเป็นที่รู้ดีในหมู่คนไทย เช่นชี้นิ้วไปรอบๆโต๊ะอาหารซึ่งรับประทานเสร็จแล้ว เพื่อบอกคนไทยให้มาคิดเงินและเก็บเงินค่าอาหาร

Materials: 
เพื่อให้คนต่างชาติรู้ว่า เมื่อคนไทยต้องการให้ผู้อื่นรู้ถึงความต้องการ ควาามรุ้สึกนึกคิดของตนเองโดยที่ไม่ต้องพูด คนไทยจะสื่อ"สาร"นั้นๆได้อย่างไร

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.