วัดกับสังคมไทย

Posted by admin

-คนไทยกับวัด
\
-วัดในเมือง-วัดบ้านนอก
\
-พระที่วัดในเมือง (พระปริยัติ)
\
-พระที่วัดป่า(พระปฏิบัติ)

Materials: 
เพื่อให้ผ้ฟังทราบว่างวัดกับสังคมไทยเกี่ยวข้องกันอย่างไร

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.