คนตรง

Posted by admin

ประสบการณ์ส่วนตัวพูดเกี่ยวกับการกังวลก่อนไป ว่าทำไมกังวลและไปพบไปเห็นอะไรแปลกๆ ใหม่ๆ ในโรงแรมที่ต่างประเทศ การโดนอำ การฟังภาษาไม่ชัดเจน เกิดปัญหาอะไรขึ้น แก้ปัญหาอย่างไร

Materials: 
รู้จักลักษณะนิสัยเด็กไทยต่างจังหวัดว่ารู้สึกอย่างไรกับการเดินทางไปต่างประเทศครั้งแรก

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.