คนไทยกับการพนัน

Posted by admin

1. วิเคราะห์กันว่าทำไมคนไทยชอบการพนัน 2. คนไทยในสังคมแต่ละกลุ่ม แต่ละอาชีพและชนชั้น ชอบการพนันอะไรบ้าง ที่เหมือนกันและไม่เหมือนกัน 3. วิธีเล่นการพนันต่างๆ อย่างคร่าว ๆ เช่น แทงเบอร์รถ หวยหุ้น (4/02/02 ครูธารี+ครูเอ๋)

Materials: 
เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักคนไทยมากขึ้น ในการเกี่ยวข้องกับอบายมุข

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.