ประณีประนอม

Posted by admin

คุยกันถึงคนไทย ว่าคนไทยส่วนใหญ่ไม่ชอบความรุนแรง ถ้อยทีถ้อยอาศัย อะไรที่พอจะผ่านๆ ได้ก็ปล่อยไปไม่ค่อยจะเก็บมาเป็นเรื่อง ยกตัวอย่างง่ายๆ อย่างเรื่องของการเมืองหรือการสู้รบตามชายแดน รัฐบาลไทยจะเน้นการเจรจาด้วยสันติวิธีมากกว่าการสู้รบ

Materials: 
NULL

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.