รายการข่าว ข่าวสั้น

Posted by admin

- แนะนำรายการ ชื่อรายการ เวลาออกอากาศ สถานีช่อง 3, 5, 7, 9, 11, iTV
\
- พูดถึงการเสนอข่าวของโทรทัศน์ไทยทุกช่องต้องเริ่มต้นที่ข่าวในหลวง, ราชินี, ครอบครัวในหลวง ทำอะไรที่ไหน ทำอะไรบ้าง ต่อมาเป็นข่าวข้าราชการที่มีตำแหน่งใหญ่โต ข่าวของชาวบ้าน และข่าวต่างประเทศ จากนั้นเป็นข่าวกีฬาเป็นข่าวสุดท้าย
\
- อธิบายถึงความแตกต่างของข่าวภาคค่ำกับข่าวสั้น ช่วงเวลาการนำเสนอ
\
(ครูป๋อง-ครูปุ๊ก 21/11/02)

Materials: 
โทรทัศน์, ม้วนเทปวีดีโอ

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.