แปลกประหลาด

Posted by admin

-คุยถึงความหมายคำว่าเรื่องแปลก ประหลาด ยกตัวอย่างความแปลก
\
-ความประหลาด บางครั้งใช้ 2 คำร่วมกัน เพื่อเน้นความแปลกให้รู้สึกมากขึ้น ..
\
- ทำไมจึงรู้สึกว่าสิ่งนั้นแปลก เรื่องบางเรื่องแปลกสำหรับที่หนึ่ง แต่ธรรมดาสำหรับอีกที่หนึ่ง
\
-สาเหตุที่รู้สึกแปลก เพราะความเคยชิน ความคิด ความคาดหมายอย่างหนึ่ง แต่มันผิดจากเคยชิน เคยเห็น เคยคิด เกินกว่าที่คาดหมาย คนนั้นก็รู้สึกแปลก ยกตัวอย่างความแปลกเมื่อคนไทยไปต่างประเทศ เปรียบเทียบกับนักเรียนที่รู้สึกแปลกที่มาเมืองไทย

Materials: 
ให้นักเรียนเข้าใจความหมายของเรื่องแปลกประหลาด

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.