ห่มผ้าเหลืองหากิน

Posted by admin

มีเอกสารประกอบ

Materials: 
เพื่อให้ผู้ฟังทราบเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธพาณิชย์และกิจของสงฆ์อันพึงควรปฏิบัติ

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.