อาชีพรับซื้อน้ำมันเครื่องเก่าจากปั๊มน้ำมัน

Posted by admin

1. พูดถึงการใช้รถยนต์
\
2. การใช้รถยนต์ต้องมีการบำรุงรักษา เช่น เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
\
3. เมื่อมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามปั๊มน้ำมัน น้ำมันเครื่องเก่าเอาไปทำอะไร
\
4. พูดถึงคนที่รับซื้อน้ำมันเครื่องเก่า เอาไปกรองจนใสสะอาด เติมสีใส่กลิ่น นำกลับมาใส่ภาชนะแล้วนำกลับมาขายในราคาถูก เป็นน้ำมันเครื่องปลอม
\
5. ถ้าเราซื้อมาใช้เพราะราคาถูกกว่าอาจจะทำให้รถเกิดความเสียหายได้
\
(9/12/2002 ป๋อง)

Materials: 
1. น้ำมันเครื่องรถยนต์ใหม่ 2. น้ำมันเครื่องรถยนต์เก่า

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.