งานขายของบนรถไฟ

Posted by admin

ครูพูดถึงประสบการณ์การเดินทางบนรถไฟ แล้วมีอาชีพขายของบนรถไฟ พูดให้นักเรียนฟัง และถามว่า จับ ไข่ แข็ง ปัง เขาขายอะไร พูดถึงการขายไก่ย่าง และอื่น ๆ และถามว่าประเทศนักเรียนมีไหม (27/02/02 ครูเอ้+ครูเล็ก)

Materials: 
เพื่อให้นักเรียนทราบถึงการเดินทางโดยรถไฟและมีอาชีพขายของบนรถไฟ

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.