ชนเผ่ากระเหรี่ยง-ประเพณีแปลก

Posted by admin

พูดถึงกระเหรี่ยงให้นักเรียนรู้จักชนเผ่ากระเหรี่ยง (ครูชิ 21 พย45)
\
พูดถึงการสร้างบ้านเรือน มีประเพณีการสร้างบ้านอย่างไร(ข้อมูลในหนังสือหกเผ่าชาวดอยห้องสมุด)

Materials: 
รูปจากหนังสือหกเผ่าชาวเขา

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.