นางร้องไห้

Posted by admin

พูดคุยถึงงานศพ ของชนชาติต่างๆ เช่นจีน ไทย มอญ อิสลาม
\
พูดถึงงานศพของมอญ และจีนจะมีความรูสึกเหมือนกันถ้ามีคนร้องไห้ อาลัย อาวรณ์ผู้ตาย(ข้อมูลชีท)
\
ครูชิ 22 พย.45

Materials: 
NULL

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.