ใบขับขี่กับการขับรถของคนไทย

Posted by admin

เล่าประสบการณ์ของตัวเองเกี่ยวกับการไปทำใบขับขี่ บางคนไปซื้อ บางคนมีคนอาสาทำให้โดยไม่ต้องไปสอบ บางคนสอบหลายครั้งแต่ไม่ผ่านก็ต้องมีวิธีต่างๆ โดยไม่ต้องเสียเงินเพิ่มอีก(คอรัปชั่น) เช่นโกหกว่ารู้จักกับคนใหญ่โต โกหกเรื่องอาชีพ หรือเอาเพื่อนที่เป็นตำรวจไปด้วย

Materials: 
ให้รู้ว่าการสอบใบขับขี่ของคนไทยยากง่ายยังไง

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.