เด็กวัด

Posted by admin

เล่าเรื่องประสบการณ์ที่เคยได้ยินมาว่าทำอะไรบ้างและสอนอะไรบ้างในวัดเช่น การช่วยเหลือตัวเอง การเอาตัวรอด

Materials: 
1.การใช้ชีวิตของคนชนบทที่ต้องการเรียนหนังสือในเมืองไทยแต่ไม่ค่อยมีเงินมากพอ \ 2.ประสบการณ์ของเด็กที่ไม่ค่อยเชื่อฟังพ่อแม่ก็จะถูกส่งมาวัดเพื่อรับใช้พระให้พระดัดนิสัย

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.