แท็กซี่แปลกๆ

Posted by admin

ถามนักเรียนเคยใช้บริการรถแท็กซี่หรือไม่ แล้วอธิบายว่ารถแท็กซี่ในประเทศมี 2 ประเภทคือแท็กซี่ส่วนบุคคล(เขียว-เหลือง)และแท็กซี่เช่า
\
เล่าประสบการณ์เกี่ยวกับคนขับรถแท็กซี่แปลกๆ โดยยกตัวอย่างจากประสบการรณ์ของตัวเองคือ1.นั่งบนรถแท็กซี่ คนขับรถชวนคุยแล้วคุยว่าตัวเองรู้ทุกอย่าง เส้นทางในกรุงเทพสามารถหลับตาขับรถแล้วไปได้ถูกทุกที่ เส้นทางในต่างประเทศเช่น ซาอุดิอาระเบีย อเมริกา สิงคโปร์ ก็รู้ทุกเส้นทาง คุยเรื่องตัวเองเป็นคนมีเงิน ทุกคนที่บ้านมีรถขับ แล้วบอกให้ผู้โดยสารเงียบไม่ต้องพูด ไม่ต้องบอกทางเพราะตัวเองรู้ทุกอย่าง แต่ปรากฏว่าส่งผิดที่ หลงทาง 2. คนขับรถแท็กซี่เล่าเรื่องของตนเองว่าสมันก่อนไม่ค่อยมีเงิน ขับแท็กซี่ก็ไม่มีลูกค้ารู้สึกท้อแท้ จึงขับรถเล่น มาจอกที่หน้าบ้านคนทรงเจ้า แล้วคนทางเจ้าก็บอกว่ามีเทวดาดลใจให้มาที่นี่เหมือนกับถูกคัดเลือกให้มาเป็นคนทรงเจ้า หลังจากเล่าเสร็จแล้ว อยู่ๆ คนขับแท็กซี่มีอาการสั่น เหมือนมีเจ้ามาเข้าทรง ถามนักเรียนว่าถ้านักเรียนนั่งอยู่บนรถแท็กซี่กลัวไหมและทำอย่างไร

Materials: 
วาดรูปแท็กซี่และเส้นทางที่เดินทางไปประกอบการเล่าเรื่อง

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.