ต้นแบบผิดๆ ในการสร้างคน

Posted by admin

มีห้วข้อเกี่ยวกับต้นแบบการทำธุรกิจผิดๆ 12 ข้อ อธิบาย
\
1. การฝึกอบรม 10-100 หลักสูตรแต่นำมาปฏิบัติไม่ได้
\
2. ฝึกอบรมตามมีตามเกิด 3. ฝึกอบรมภายใน
\
4. การพัฒนาคนใช้เงินมาก เงินหมดก็หยุด 5. มองหาหลักสูตรแบบเล็งผลเลิศ
\
6. พัฒนาคนเมื่อเกิดปัญหาใหญ่ 7. พัฒนาองค์กรตามรอยคู่แข่ง
\
8. พัฒนาคนเน้นผลการสอบข้อเขียน 9. พัฒนาแต่ระดับปฏิบัติการ(ต้องพัฒนาหัวหน้างาน-บริหาร
\
10. พัฒนาเฉพาะส่วน(ต้องพัฒนาองค์กรรวม) 11. พัฒนาคนโดยไม่รู้ปัญหา
\
12. เน้นพัฒนาแต่วิธี แต่ลืมหรือละเลยการพัฒนาวิธีคิดของพนักงาน (ครูโฮม 20 พย.45)

Materials: 
NULL

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.