น้ำกับอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม

Posted by admin

-ประเภทของเครื่องดื่มที่ผลิตเป็นอุตสาหกรรมโรงงาน(น้ำดื่ม เหล้า เบียร์ น้ำอัดลม น้ำผลไม้ฯลฯ)
\
-ปัญหาการใช้น้ำในการผลิต ยกตัวอย่างปัญหาของเบียร์สิงห์ (มีเอกสารประกอบ)

Materials: 
เพื่อให้ผู้ฟังได้ทราบถึงปัญหาการใช้น้ำในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.