เหตุแห่งทุกข์2

Posted by admin

- อธิบายให้นักเรียนเข้าใจในเหตุแห่งทุกข์ มาจากตัณหาคือความอยาก
\
- อยากมี อยากได้ อยากเป็น เมื่อไม่มี ไม่ได้ ไม่เป็น ก็เลยทุกข์
\
- วิธีแก้คือต้องดับความอยากก่อนแล้วจะไม่เกิดทุกข์

Materials: 
เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเหตุแห่งทุกข์ และพิจารณาแก้ไขในเหตุหรือข้อข้องใจนั้น

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.