ประวัติพระพุทธเจ้า

Posted by admin

คุยถึงเรื่องประวัติพระพุทธเจ้าในหัวข้อ บรรพบุรุษ หนังสือ นานาศาสนา หัวข้อ 3.3 ความเป็นมาของบรรพบุรุษพระพุทธเจ้า หน้า 48 3.3.1 ความเป็นมาของศากยวงศ์ (13/1/2003 แจีกกี้)

Materials: 
NULL

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.