ประวัติพระพุทธเจ้า

Posted by admin

ดูในหนังสือ หน้า 1-23 จากหนังสือ พุทธประวัติ(ศ.10) ตอนกำเนิด พระสิทธัตถะ หน้า 1-16 วัยกุมาร หน้า 19-23 เล่าเรื่องพร้อมวาดรูปประกอบ (17/1/2003 แจีกกี้)

Materials: 
รูปพุทธประวัติ อยู่ในห้องสมุด

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.