ประวัติพระพุทธเจ้า

Posted by admin

เล่าเรื่องประวัติของพระพุทธเจ้า ตอนที่ 4 ความเบื่อหน่าย ดูในหนังสือพุทธประวัติ(ศ.10) หน้าที่ 45-49 แสดงท่าทางประกอบด้วยก็ดี (ครูแจ็กกี้ 04/02/03)

Materials: 
ใช้การวาดรูปประกอบ

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.