ประวัติพระพุทธเจ้า ตอน ตรัสรู้

Posted by admin

ตรัสรู้ , นิพพาน = ความสุขอันแท้จริงและถาวร เล่าและอธิบายให้นักเรียนทราบว่าในที่สุด เจ้าชายสิทธัตถะ ก็ทรงพบ
\
1. ลำดับการเกิดตายของพระองค์
\
2. พบว่าสัตว์เกิดและตายตามกรรม (คุยขยายเรื่องกรรม)
\
3. พบถึงวิธีการดับทุกข์
\
หนังสือ ศ.10 หน้า100-1003 (25/2/2003 แจ๊กกี้+)

Materials: 
แผ่นพับพุทธประวัติ

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.