ทำบุญ 10 วิธี ข้อ 3 การภาวนาศีล

Posted by admin

ข้อ 3 เจริญภาวนา ก็เป็นบุญ ภาวนามัย การภาวนาเป็นการพัฒนาจิตใจและปัญญา (อธิบายภาวนาและยกตัวอย่าง) ทำไมการภาวนาเป็นการพัฒนาจิตใจและเป็นปัญญา(อธิบายพร้อมยกตัวอย่าง)
\
การภาวนาทำให้จิตใจสงบ ไม่มีกิเลส ไม่มีเรื่องเศร้าหมอง (อธิบายเป็นเรื่องๆ และยกตัวอย่าง)
\
ข้อมูลจากชีท ทำบุญ 10 วิธี) (31/1/2003 ครู่ชิ+แแจง)

Materials: 
NULL

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.