วิธีทำบุญ 10 วิธี ขอ 3 เจริญภาวนา

Posted by admin

ทวนเรื่องของเมื่อวานนิดหน่อย สรุป และอธิบายเรื่อง การเจริญภาวนาต่อ ว่า การเจริญภาวนาทำให้คนเห็นคุณค่าสิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริง ยกตัวอย่างประกอบการอธิบาย
\
การภาวนาอยู่เสมอย่อมเป็นหลักประกันว่า จิตจะมีความสงบ ชีวิตมีความสุข คุณภาพชีวิตสูงขึ้น วันไหนไม่ดูแลฝุ่นจะจับ ยิ่งปล่อยไว้ฝุ่นก็จะมากขึ้นๆ หนาจนขัดไม่ออก เหมือนกิเลสที่เกาะอยู่จะมากขึ้นๆ จนขจัดหมดไปยาก ข้อมูลจากชีท ทำบุญ 10 วิธี (3/2/2003 ครูชิ+แจง)

Materials: 
NULL

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.