ทำบุญ 10 วิธี ข้อ6. เปิดโอกาสให้คนอื่นมาร่วมทำบุญกับเรา

Posted by admin

คุยถึงการกระทำที่เป็นการทำบุญเหมือนกัน ข้อที่6. เปิดโอกาสให้คนอื่นมาร่วมทำบุญกับเรา หรือในการทำงานก็เปิดโอกาสให้คนอื่นมีส่วนร่วมทำ ร่วมแสดงความคิดเห็น รวมไปถึงการอุทิศส่วนบุญให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วด้วย ก็เป็นบุญ(ปัตติทานมัย)
\
แยกคุยเป็นข้อๆ พร้อมยกตัวอย่างและอธิบาย ? เปิดโอกาสให้คนอื่นมาร่วมทำบุญกับเรา
\
- เปิดโอกาสให้คนอื่นทำงานร่วมกับเรา
\
- เปิดโอกาสให้คนอื่นมีส่วนร่วมทำ ร่วมแสดงความคิดเห็น
\
- อุทิศส่วนบุญให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วด้วย
\
(10 /2/2003 ครูชิ+แจง)

Materials: 
NULL

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.