ทำบุญ 10 วิธี ข้อ8. ฟังธรรม

Posted by admin

พูดถึงการทำบุญข้อที่ 8. ฟังธรรม บ่มเพาะสติปัญญาให้สว่างไสว ฟังธรรม: ฟังเรื่องที่ดีมีประโยชน์ต่อสติปัญญา หรือมีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตที่ดี เป็นความจริง ความดี ความงาม ก็เป็นบุญ(ธรรมสวนมัย) อธิบายและยกตัวอย่างเป็นเรื่องๆ (12/2/2003 ครูชิ+แจง)

Materials: 
NULL

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.