ศีล 5 ข้อ

Posted by admin

ครูพูดถึงศีลห้า โดยที่ในแต่ละข้อยกตัวอย่างหรือสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับศีลข้อนั้นๆ

Materials: 
คนพุทธที่ดีเป็นอย่างไร

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.