ผู้หญิงกับการบวชสามเณรี

Posted by admin

อภิปรายในหัวข้อต่อไปนี้
\
- ความไม่เท่าเทียมกันของผู้หญิง-ผู้ชาย ในสังคมสมัยก่อน
\
- สถานภาพทางสังคมของผู้หญิง-ผู้ชาย สมัยนี้
\
- พระผู้ชาย-พระผู้หญิง
\
- ข้อดี-ข้อเสีย ของการมีหรือเป็นพระผู้หญิง (ภิกษุณี, สามเณรี)
\
* มีเอกสารประกอบ* (ครูธารี,ครูเอ๋) (25/02/02)

Materials: 
เพื่อให้นักเรียนรู้ถึงความคิดเห็นของคนในสังคมไทยเกี่ยวกับการบวชพระของผู้หญิง

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.