นับถือศาสนาอะไร

Posted by admin

พูดถึงศาสนาของคนไทยโดยทั่วไปและครูด้วยและถามนักเรียนว่านับถือศาสนาอะไร

Materials: 
รู้จักศาสนาอื่นๆ

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.