กลุ่มคนจีนในเมืองไทย

Posted by admin

คนจีนในเมืองไทย แบ่งเป็น คนแต้จิ๋ว คนแคระ คนไหหลำ ฮกเกี้ยน และกวางตุ้ง ปัจจุบันมีคนจีนจากไต้หวันและฮ่องกง ซึ่งมีภาษาและความชอบในการทำงานต่างกัน (มีข้อมูลบางส่วนในหนังสือ จากอาสำถึงหยำฉา)

Materials: 
เพื่อให้นักเรียนทราบว่า คนจีนที่อยู่ในเมืองไทยมีกี่กลุ่ม ลักษณะนิสัย ภาษา และอาชีพแตกต่างกันอย่างไร

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.