คนจีนกวางตุ้งในเมืองไทย

Posted by admin

เล่าถึงสาเหตุการเข้ามาในเมืองไทยของคนกวางตุ้ง จากเหตุการปฏิวัติวัฒนธรรม เป็นต้น จากหนังสือ"จากอาสำถึงหยำฉา"

Materials: 
เพื่อให้นักเรียนรู้จักกลุ่มคนจีนกวางตุ้งในเมืองไทย

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.