คนไทยเชื้อสายจีนในวงการต่างๆ

Posted by admin

-มีคนไทยเชื้อสายจีนอยู่ในทุกวงการของประเทศไทย เช่น วงการการเมือง ธุรกิจของเอกชน ราชการ วงการบันเทิง ศิลป ดนตรี อาชญากรรม ฯลฯ
\
-ยกตัวอย่างคนมีชื่อเสียงในวงการ เช่น คุณชวน หลีกภัย- การเมือง คุณชาตรี โสภณภานิช-ธุรกิจเอกชน

Materials: 
เพื่อให้ผู้ฟังได้ทราบว่าในวงการใดบ้างที่คนไทยเชื้อสายจีน

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.