ธรรมเนียมการจัดงานศพของคนจีน\\\พิธีศพคนจีน

Posted by admin

-การแต่งตัวในงานศพ
\
-พิธีกงเต็ก
\
-ฝังหรือเผาศพ
\

\
มีเอกสารประกอบ

Materials: 
เพื่อให้ผู้ฟังทราบถึงวัฒนธรรม ประเพณีและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการตายของคนจีนในเมืองไทย(พิธีตาย ก่อนนำศพไปวัด)

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.