ความเชื่อของคนจีน

Posted by admin

-การใช้สีในการแต่งตัว
\
-ตัวเลข
\
-ไม้มงคล (ไผ่ ส้ม ทับทิม)

Materials: 
เพื่อให้ผู้ฟังได้ทราบเกี่ยวกับความเชื่อของคนจีนที่สืบทอดมาจนถึงคนไทยเชื้อสายจีน และเพื่อเปรียบเทียบความเชื่อของคนจีนกับคนไทย

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.