สะใภ้จีน-เขยไทย

Posted by admin

ผู้หญิงที่เป็นสะใภ้ของครอบครัวคนจีนและผู้ชายที่เป็นลูกเขยของคนไทย
\
-การปรับตัว
\
-การเรียนรู้กฎเกณฑ์ของครอบครัว
\
-การเรียนรู้ธรรมเนียมประเพณี
\
-ปัญหาแม่สามีกับลูกสะใภ้ พ่อตากับลูกเขย

Materials: 
เพื่อให้ผู้ฟังได้ทราบถึงปัญหาการปรับตัวของคนที่มาจากต่างครอบครัวและเชือ้ชาติ

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.