ความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม

Posted by admin

\
1. คุยถึงวัฒนธรรมไทย และยกตัวอย่าง เช่น ทำไมคนไทยคิดคล้ายๆ กัน
\
2. เปรียบเทียบความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมของไทยกับของชาวต่างประเทศ ถามความคิดเห็นของนักเรียนบางคนถามความคิดของครู 2 โดยที่ครู 2 ยกตัวอย่างประสบการณ์ความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่ตนเองเจอมา ดูข้อมูล จากหนังสือ ส.75 หน้า 104 (แจ๊กกี้ 10/10/2002)

Materials: 
เพื่อตอบข้อสงสัยว่าทำไมคนอยู่ในพื้นที่เดียวกันจึงมีวัฒนธรรมคล้ายกัน

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.