อุปสรรคในการส่งเสริมวัฒนธรรม

Posted by admin

ค้นคว้าจากหนังสือความเป็นไทยของม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช (มีเอกสารแนบมาด้วย)

Materials: 
ให้รู้ว่าการส่งเสริมวัฒนธรรมในปัจจุบันมีปัญหาและความยากลำบากอย่างไรในการนำมาสืบทอด

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.