คนกรุงกับงานศพ

Posted by admin

มีเอกสารประกอบ

Materials: 
เพื่อให้ผู้ฟังทราบถึงพฤติกรรมของคนกรุงเทพฯกับการจัดงานศพ พิธีการ ประเพณีที่มีบางสิ่งบางอย่างเปลี่ยนแปลงไป อันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจ

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.